Az “Átjáró: Képzésből a Munkába” projekt bemutatása

A program célja:

A program hosszú távú célja a felnőttképzés népszerűsítése hátrányos helyzetű kistérségekben, amely hozzájárul a munkanélküliség és a szegénység csökkentéséhez, a térség fejlődéséhez, továbbá kulturális különbségek felszámolásához.

A projekt célja Borsod-Abaúj-Zemplén megye két elszigetelt településén (Sajókaza – Kazincbarcikai kistérség, Tomor – Edelényi kistérség) mély szegénységben élő, tartós munkanélküli elsősorban roma célcsoport bevonása felnőttképzési programokba. A programok a készségfejlesztés és a pozitív tapasztalatok nyújtását tűzik ki célul. A célcsoport fórum jellegű bevonása a korábbi és jelenlegi képzési tapasztalatokról, igényekről a megvalósító szervezetek számára kiindulási pont későbbi felnőttképzési projektek megvalósítására.
A program fontosabb tevékenységeinek bemutatása:

1. Tréningek

A tréningek kiválasztásánál olyan elemeket terveztünk amely – bemutató jellege mellett – már egyszeri alkalom után is hasznosítható a célcsoport részére a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében. Az álláskeresési technikák, pályaorientáció segítséget nyújt a megfelelő szakma és állás feltárására, továbbá praktikus helyzetekben történő eligazodásra, mint például interjúra való felkészülés, önéletrajz elkészítés stb. A tréningmódszerek alkalmazásával a célcsoportnak lehetőséget adunk önmaguk kifejezésére, saját motivációik feltárására, személyiségük fejlesztésére, önbizalmuk növelésére, amely tényezők elengedhetetlen feltételei a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésük elősegítésének.

A tanulásmódszertan-tréning fejlesztő jellegű, a felnőtt emberek tanulási módszereit, jellemzőit veszi figyelembe, amely a későbbi felzárkóztató képzések (8 általános befejezése), vagy új szakmák megszerzése során hasznosíthatóak a tanulás folyamatában. Az andragógia módszereinek alkalmazását kiemelt fontosságúnak tartjuk a program során.

Táncterápia: A választható tréningelemet elsősorban nőknek ajánljuk, amely egy alkalommal mindössze csak ízelítőt adhat a tánc és a tanulás adta örömből. A tréningelem kiválasztását indokolja, hogy a kifejezés, a mozgás és a tánc a legősibb gyógyító művészetek közé tartoznak, amelyek az emberi kreativitás jótékony, gyógyító, felszabadító és integráló hatását mindig is és mindenhol kiaknázták.

2. Fórum

A célcsoportot a tréningek levezetéseként egy nyilvános fórumba vonjuk be, ahol a korábbi és jelenlegi képzési tapasztalataikról, igényeikről kérdezzük őket. A fórum során felszínre kerülő információk a megvalósító szervezetek számára kiindulási pontot jelenthetnek későbbi felnőttképzési projektek megvalósítására.

3. Egyéni tanácsadás

A programelemeket folyamatos egyéni tanácsadás kíséri, amely a célcsoporttagoknak számítógépes konzol kerül felállításra és tanácsadó szakértő segíti a felnőttképzési és munkaerő-piaci lehetőségek feltárását