Egyszer volt hol nem volt Acélváros

Idén szeptember indult útjára az “Egyszer volt hol nem volt Acélváros”-projekt, amely fő célja Miskolc egy olyan korszakának áthatóbb megismerését segítő kutatás és kiállítás lebonyolítása, amely a mai napig stigmatizáló, beskatulyázó örökséget jelent a város számára.
A rendszerváltás utáni Miskolc társadalma még ma is a nagyipar összeomlása és a feldolgozatlan múlt csapdájában vergődik, amiből csak a közös múltunk megismerésével és higgadt bemutatásával lehetne kilábalni. Ehhez igyekszik hozzájárulni ez a kutatás és kiállítás is, azzal hogy az itt élő generációk számára a város múltjáról alapvető fontosságú, bár más perspektívából vizsgálódó közös tudást tár fel.
A projekt hosszútávú célkitűzései közé tartozik, hogy csökkentse a magyar közgondolkodásban máig jelenlévő, Miskolc városával kapcsolatos sztereotípiát, mely szerint Miskolc kulturális értékű hagyományok nélküli szocreál acélváros. A város megítélésének változásához, a városról való mentális kép alakulásának formáláshoz, a miskolci identitás fejlesztéséhez, a káros sztereotípiák leküzdéséhez döntő fontosságú XX. századi történelem eme szeletének feltárása, és a város különböző korú lakóival való megismertetése.
A projekt rövid távú célja egy olyan szakmai kutatáson alapuló kiállítási anyag, film, valamint kiadvány elkészítése az ‘50-es ‘60-as évekbeli szocializmus kultúráját, mindennapjait mutatja be. Elsősorban a miskolci fiatalokat (14-18 éves korosztály) célozzuk meg, hogy megismerhessék egy letűnt  kor kulturális emlékeit, hagyományait, amellyekkel ők sem az iskolában, sem a szűkebb társadalmi környezetükben már nem találkozhatnak, ennek ellenére hétköznapi életük során mégis tapasztalják a társadalomban kialakult Miskolccal kapcsolatos sztereotípiát.
Terveink szerint a vizsgálatba saját kutatóinkon kívül a témával foglakozó szakembereket, egyetemi hallgatókat és érdeklődő középiskolai diákokat is bevonuk. A kiállítás anyagának egy részét és a filmet a város általános és középiskolás diákjai számára töténelem, illetve társadalomismeret órákon prezentáljuk, mivel ez a korosztály már csak a televízióból, vagy a szülők, nagyszülők elmondásaiból kaphat képet erről a korról. A város polgárai számára pedig egy kiállítás keretében mutatjuk be az öszegyűjtött dokumentumokat, relikviákat.
A társadalmi élet, kulturális szerveződés általunk vizsgált jelenségei és árnyalt rekonstrukciója segíti az itt élőket abban, hogy hiteles képet alkotva szemlélhessék a múltat, értékelhessék a jelent. A városlakók így megszabadulhatnak egy nyomasztó tehertől, miközben történelmi ismereteik a helytörténet egy érdekes szakaszának feldolgozásával gazdagodnak. Mivel a marketingtevékenységet nem csupán régiós szinten, hanem az egész ország területére kiterjedően tervezzük, kutatásunk hosszú távon hozzájárul a Miskolcról alkotott kép (acélváros, kommunista város) országos megítélésének módosulásához is, valamint további, hasonló témájú kutatásokhoz. Továbbá, mivel a kommunista diktatúra nem csak városunk és országunk múltja, a kutatás eredményei más, magyarországi és közép-európai városok és vidékek lakói számára is érdekes, összehasonlítási alapul is szolgáló ismereteket jelentenek.
Mi, egyesületi tagok elkötelezettek vagyunk a jelen projekt megvalósításásában, egyrészt mert csaknem mindannyian Miskolcon élünk, másrészt, mert hiánypótló tevékenységnek érezzük a jelen pályázatban megfogalmazott célok megvalósítását, és bízunk a projekt eredményeinek véleményformáló erejében.
A projektet a Norvég Civil Támogatási Alap támogatja. A kiállítás támogatja továbbá a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány.


A kutatási terv rövidített változata: Kutatási terv

Támogatónk: Norvég Civil Támogatási Alap