Kísértet az avasi temetőben? – A Latabár-kriptához fűződő kísértethistória

Mint köztudomású, a Latabár-család avasi temetőben található kriptája ismert, sőt látogatott emlékhely volt a múltban: részben a dinasztia utolsó nagynevű komikusának, Latabár Kálmánnak köszönhetően, és még inkább a Miskolci Színház első igazgatójának kijáró kultusz nyomán.

A kérdéses avasi kísértet históriája tehát a Latabár család kriptájához kötődik. A legendás, több változatban terjedő történet főbb mozzanatai több-kevesebb egyezést, hasonlóságot mutatnak, míg a részletekben bő változatosság tapasztalható. Az eddig fellelt leírások, közlések közös vonatkozásai röviden a következők:

• ELŐZMÉNY: illuminált társaság indul haza a pincesorról a temetőn keresztül

• KOPOGÁS ÉS KIÁLTÁS: a Latabár-kriptánál bekiáltanak az öreg Latabárnak

• JELENÉS: a k ísértet f eltűnése, a vagy a kriptában alvó kőműves felébredve előjön

• RIADALOM ÉS MENEKÜLÉS: a társaság megijed és elmenekül

• MAGYARÁZAT: a kriptában háló kőműves

• EPILÓGUS

Megyesi Klára rajza

Bővebben az Utánam Srácok Blogon:

https://utanamsracok.blogspot.com/2023/10/az-avasi-temeto-kisertete-avasi.html