Átjáró folyóirat

http://www.atjaro.org/

*

Harmadik szám:

Atjaro_3_összevont

A második szám:

Atjaro_II

 

Az első szám:

 

Atjaro_I

 

 

*

Magunkról

Napjainkra az egyes tudományágak, századok során végbement intézményesülésekor kijelölt merev határai halványultak és ezzel párhuzamosan természetesen kérdésfeltevéseik is folyamatosan módosultak. Így mára a kutatási kérdések megközelítését egy-egy tudomány(ág) által behatárolt látószögtől való eltávolodás, az abból való bátor kitekintés jellemzi.
Az Átjáró ennek a látásmódnak kíván fórumot biztosítani azzal, hogy a felvetett problémák kapcsán a társadalom- és bölcsészettudományok mellett, akár más, releváns válaszokat megfogalmazni képes tudományágak véleményeit is közli. Amint azt a folyóirat címe is jelzi, tervezett, évi három tematikus számunkban a több nézőpontúság felvillantása az alapvető célunk, ezzel mintegy átjárást biztosítva az egyes látásmódok között, így teremtve meg az együtt gondolkodás lehetőségét.
Fiatal kulturális antropológus és történész kutatóként ugyanis úgy véltük, szükség lenne egy olyan fórumra, amely a tér és idő kereteit kitágítva illetve adott esetben akár lebontva egy-egy problémát eltérő, olykor akár szokatlan perspektívákból közelítene meg. Olyan kérdéseket igyekszünk felvetni, amelyek társadalmi helyzetünkben kimondott vagy kimondatlan problémákként vagy éppen kellőképpen fel nem ismert jelenségekként mindennapjainkat direkt, indirekt módon meghatározzák.
Az Átjáró, független on-line folyóiratként lehetőséget kíván biztosítani a kutatók számára arra, hogy egy-egy téma kapcsán eltérő perspektívából reagáljanak a felvetett kérdésekre. Alapvetően hazai kutatási eredmények bemutatására törekszünk, de természetesen nyitottak vagyunk a nemzetközi, különösen a közép-európai eredmények megismerésére és megismertetésére is. Emellett fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy közös élményeinkből és kötődésünkből fakadóan számonként egy-egy írást az észak-magyarországi régiónak kívánunk szentelni. Ezek azonban semmiképpen sem különállóan, hanem a felvetett kérdéshez kapcsolódóan, a térség sajátságos helyzetére való figyelemfelhívással kerülnének tálalásra.
Az Átjáró, on-line folyóirat szellemi és működési hátterét a szerkesztők által 2007-ben létrehozott Észak- Keleti Átjáró Egyesület biztosítja.

Szerkesztőség:
Szűts István Gergely (főszerkesztő)
Darázs Richárd (szerkesztő)
Fáy Ádám (szerkesztő)
Garadnai Erika (olvasószerkesztő)
Kapusi Krisztián (szerkesztő)
Kunt Gergely (szerkesztő)

Kapcsolat:
atjaro.info@gmail.com

Miskolc, 2012. április
*
*
About us

By now the rigid limits of the various disciplines defined during their institutalisation have faded and in parallel the questions to which answers are sought have changed continuously. Thus, in our days finding the answers to the research questions is characterized by the bold reliance on several perspectives.
Our periodical, Átjáró wishes to provide a forum for this perspective by publishing the view of disciplines other than social sciences capable of providing relevant answers to the raised problems. As indicated by the title of the periodical, our fundamental aim is to provide several perspectives in our quarterly published journal themed on one area, thus providing a so-called passage among the various perspectives creating the possibility of joint reflection.
As young cultural anthropologist and historian researchers we considered that it would be necessary to establish a forum which expands or even dismantles the frameworks of space and time providing an unusual approach to a problem from a different perspective. We try to ask questions which determine our every day life directly or indirectly as an identified or unidentified  problem or a not sufficiently identified phenomenon.
As an independent, on-line journal, Átjáró wishes to provide possibility to the researchers to react to the questions related to a topic from different perspectives. Basically we wish to present the results of Hungarian researches, but of course we are open to get to know and to present international results especially from Central Europe. Furthermore, due to our common experiences and roots we think it is important to stress that in every issue we would like to dedicate a few articles to the Central European region. However, they would -by no means-be published separately, they would be linked to the posed question raising awareness to the particular situation of the region.
The intellectual and operational background of the on-line journal Átjáró, is provided by  Észak-keleti Átjáró Egyesület (Northeastern Passage Association) founded in 2007.
www.atjarokhe.hu
Editorial team:
Szűts István Gergely (editor in chief)

Darázs Richárd
Fáy Ádám
Kapusi Krisztián
Kunt Gergely
Garadnai Erika

Contact:
atjaro.info@gmail.com