Archive for the ‘Egyéb’ Category

Karafiáth Orsolya és Mintha a János Pincében

Filed under Egyéb by admin2 on 26-03-2016

KNYP plakát - 2016.4

Csapda kiállítás-megnyitó

Filed under Egyéb by admin2 on 18-03-2016

AP_kiallitas_meghivo_0324_ok-1

Fb-esemény: https://www.facebook.com/events/1523335437968615/

Read the rest of this entry »

Memento mozi

Filed under Egyéb by admin2 on 22-04-2015

Memento mozi
Béres Beáta miskolci mozitörténete

A címlapon a szerző Humphrey Bogart oldalán. A felvétel Londonban, Madame Tussaud panoptikumában készült. Az Oscar-díjas színésszel, a Casablanca hősével másképpen nem találkozhatott a Miskolcon élő Béres Beáta, pedig régen ,,ismerheti” a több mint fél évszázada elhunyt művészt. A közművelődési szakember filmművészet iránti elkötelezettségének ékes bizonyítéka a miskolci mozitörténetet összefoglaló, magánkiadásban megjelent kötete.

Memento mozi -v5v70
Már a címadás – Memento mozi – is pontosan utal a szomorú végre. Igaz ugyan, hogy újabban sokkal több filmet nézünk, mint valaha, sokkal nagyobb a forgalmazók kínálata is, viszont megváltoztak a filmnézési szokásaink. A legtöbben hazaviszik a megvásárolt, kikölcsönözött dvd-ket, vagy az internetről töltik le a filmeket. A hagyományos mozik sorra bezártak.
Béres Beáta levéltári, könyvtári kutatásainak köszönhetően előkerültek a miskolci mozitörténet jelentős dokumentumai: jegyzőkönyvek, szórólapok, meghívók, újságcikkek. A kötetben helyet kapott például annak a plakátnak a másolata is, amely az 1902. július 5-én a Búza téren tartott kinematograph-előadásra invitálja a közönséget, itt van az Apolló mozi megnyitójának hirdetése, az Uránia plakátja, a színes mellékletek között fotók, tervrajzok, szebb napokat látott épületek, végül pedig a miskolci Kossuth mozi utolsó előadására szóló jegy és az üres nagyterem… A szerző sorra veszi a miskolci mozitörténet jelentős eseményeit, és ezeket  elemezve rámutat azokra az összefüggésekre, társadalmi, gazdasági változásokra, amelyek következtében átalakult életmódunk, és megváltozott a kultúrához való viszonyunk. Ahogy a kötet címe is sejteti, már csak emlékezhetünk – és emlékeznünk kell – az egykori mozikra. Béres Beáta az általa feltárt tények ellenére bizakodik. A bevezetőben írja: ,,Magyarországon a kultúrát, a kulturális életet – melynek egyik oszlopa a mozi volt – romokra döntötte az új idők felgyorsult folyamata. Átmentésük, megőrzésük a jövőnek abszolút fontosságú…” A kötet utószavában ismét megerősíti, szükségesnek tartja az újjászületést: ,, A jövő filmszínházai azt a szerepet tölthetik be, azt a missziót vállalhatják fel, hogy visszavezessék az embereket egymáshoz, újra megtalálják a kapcsolatot a transzcendenssel és önmagukkal.”
Filip Gabriella

A könyv megvásárolható az Antikváriumban, a Tourinform irodában, valamint megrendelhető a mementomozi@gmail.com e-mail címen.

Az Átjáró Egyesület partnerségével lezárult a “Tanulással a válsággal szemben” elnevezési európai partnerségi program

Filed under Egyéb by admin2 on 30-09-2014

LvsC_logo

A projektről

Learning vs Crisis – „Tanulással a válsággal szemben” elnevezésű projekt célja, hogy olyan, a nem-formális oktatásban használható tanagyagot dolgozzon ki, amely az európai polgárok számára nyújthat megoldást egy kontinensnyi méretű szintű válság leküzdésében.

A tananyaggal olyan csoportokat szeretnék elérni, akik félő, hogy a társadalmi marginalizálódás felé sodródnak, akiknek egyre nehezebb megbirkózni az Európát érintő valaha volt legmélyebb gazdasági és társadalmi válsággal.

Első lépésben a partnerek meghatároztak 6 modult, amelyek azután a projekt folyamán kidolgozásra kerültek:

Read the rest of this entry »

Mese Cukrászda

Filed under Egyéb, város by admin2 on 29-09-2014

A hatvan-hetven-nyolcvanas évek esti nagyvárosának meghatározó képi és hangulati eleme volt a neonfényben fürdő (fő)utca. Jóformán minden bolt és üzlet, étterem és mozi homlokzatán színes fényreklámok kellették magukat, azaz a portékát. A rendszerváltást követően azonban évek alatt mindez eltűnt. Nem egyik napról a másikra, de a kilencvenes években elindult a folyamat, a kétezres esztendőkben pedig le is zárult: mára gyakorlatilag nincs neon a Széchenyi – Bajcsy-Zsilinszky – Kazinczy utcák övezetében. (Fél évvel ezelőttig például még a villamosból látható volt egy „Borozó” a Szinvaparktól lejjebb, de kicserélték, profilt váltott az illető vendéglátóhely.) Itt-ott nyomokban még talán felfedezhető valami olyasmi, ami emlékeztet – de bár a városban összesen nemigen van sokkal több neon boltfelirat, mint egy tucatnyi, azok szinte mind külső városrészekben, elhagyatottabb helyeken.

201408269616

Bővebben: http://utanamsracok.blogspot.hu/2014/09/a-mese-cukraszda-neonjanak-megmentese.html

Nemzetközi projekthez keresünk partnereket!

Filed under Egyéb, túra by admin2 on 14-01-2013

A közös európai értékek témában kiírt pályázati felhívás tág kereteket kínál, melyeken belül mi leginkább a kulturális és ipari örökség, a közös értékek (pl. Közép-Európa identitása, történelem és identitás, épített környezet, hétköznapok, gasztronómia) mentén szeretnénk műhelymunkát kezdeményezni.

A program során több ország vidékeit, városait szeretnénk megismeri – hogy a téma iránt érdeklődő szervezetek tagjaival az utazások alkalmával műhelybeszélgetések keretében tárhassuk fel a közép-európaiság különböző aspektusait. A műhelybeszélgetések eredményeként születő esszék, tanulmányok publikálására az ÁTJÁRÓ folyóirat II. és III. számában és az ÁTJÁRÓ blogon (http://atjarofolyoirat.blogspot.hu) kerül sor. A projekt keretében mindezek mellett tematikus fotózásra és kiállítások szervezésére, az ismerkedés, vizsgálódás és hálózatosodás több módjára nyílik majd lehetőség.

Ha projektünk felkeltette érdeklődésüket, és szeretnének részt venni a megvalósításban, vagy további kérdéseik volnának a projekttel kapcsolatban, keressenek meg bennünket!

atjarok@gmail.com

06-20/328-5097, Darázs Richárd

Jelentkezési határidő: 2013. január 21.

A kép forrása: http://www.fortepan.hu/?view=query&lang=hu&q=27266

The North-Eastern Passage Association is applying for the call for proposals of the EACEA’s Europe For Citizens Programme, of which 2nd Action (Active Civil Society in Europe) and 3rd Measure (Projects initiated by civil organizations) supports various forms of  international actions related to common European values. Our organization is focusing on the Central-European cultural and industrial heritage within the frameworks of the programme, and initiating  international workshops related to the following topics: identity and history, architecture and built environment, everyday life and  gastronomy of the region.

We are planning to visit several countries, regions and cities during the project, in order to organise joint workshops for researching and exploring different aspects of Central-Europeanness together with  the members of the civil organizations, that are interested in the above mentioned topics. Outputs of these workshops (essays and studies) will be published in the blog (http://atjarofolyoirat.blogspot.hu) and the 2nd and 3rd issues of the printed journal ‘The Passage’ of the Association. Furthermore the project offers additional possibilities for joint activities like thematic photography and film making, exhibition organisation, researching, networking, relationship building and making friendships.

If our project made you interested, and you would like to participate in the project implementation as our partner, or if you had further questions related to the programme or the project, please do not hesitate to contact us!

Deadline: 21st of January 2013.

Contact information:

Web: http://www.atjarokhe.hu/

Facebook: http://www.facebook.com/eszakkeletiatjaro.egyesulet?fref=ts

E-mail: atjarok@gmail.com

Tel.: + 36-06-70-564-9373, Fáy Ádám

Read the rest of this entry »

ÁTJÁRÓ FOLYÓIRAT

Filed under Egyéb by admin2 on 15-08-2012

Egyesületünk új folyóiratot indít, amelyhez egy blog is kapcsolódik!

Napjainkra az egyes tudományágak, századok során végbement intézményesülésekor kijelölt merev határai halványultak és ezzel párhuzamosan természetesen kérdésfeltevéseik is folyamatosan módosultak. Így mára a kutatási kérdések megközelítését egy-egy tudomány(ág) által behatárolt látószögtől való eltávolodás, az abból való bátor kitekintés jellemzi.
Az Átjáró ennek a látásmódnak kíván fórumot biztosítani azzal, hogy a felvetett problémák kapcsán a társadalom- és bölcsészettudományok mellett, akár más, releváns válaszokat megfogalmazni képes tudományágak véleményeit is közli. Amint azt a folyóirat címe is jelzi, tervezett, évi három tematikus számunkban a több nézőpontúság felvillantása az alapvető célunk, ezzel mintegy átjárást biztosítva az egyes látásmódok között, így teremtve meg az együtt gondolkodás lehetőségét.
*
Bővebben:
*
*