magunkról

Az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesületről röviden

Az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület (Átjáró Egyesület) bírósági bejegyzése 2007. február 15-én történt meg. Az egyesület alapvető célja átjárási lehetőségek biztosítása a káros előítéletek, sztereotípiák, diszkrimináció, stigmatizáció, illetve más társadalmi csapdák által egymástól elszigetelt különböző társadalmi csoportok között. Az átjárások, egy tolerancián alapuló termékeny társadalmi kommunikáció kialakítása elengedhetetlen feltétel a többségi és kisebbségi társadalom, felsőbb és elszegényedett rétegek (munkanélküliek, szegények, hajléktalanok), város és vidék (város és falu, illetve főváros – vidéki városok és falvak) közötti távolságok áthidalásához. Mindez magában foglalja a diszkrimináció elleni küzdelmet (és kialakulásának megelőzését), a társadalmi integrációt, a szocio-kulturális hátrányban élő emberek, csoportok, rétegek, valamint  a különféle társadalmi kisebbségek (nemzeti-, etnikai- és vallási kisebbségek, szubkultúrák, bevándorlók, migránsok, stb.) érdekvédelmét, társadalmi beilleszkedésének elősegítését, kultúrájának megismertetését.
Az egyesület további céljai közé tartozik a vidék és a vidéki városok – elsősorban Miskolc – kulturális és tudományos életének élénkítése, színesítése, valamint kapcsolatteremtés a környező régiókkal, átjárások biztosítása a nemzethatárok által lezárt kulturális terek között, a közép-európaiság szellemében. Az egyesület tagjai több mint 5 éve működnek öntevékeny csoportként Miskolc város és térsége kulturális életében, azzal a céllal, hogy az itt élők minél szélesebb körben vehessenek részt színvonalas művészeti, kulturális és tudományos rendezvényeken, kiállításokon, koncerteken.

Rövid áttekintés tevékenységeinkről: Átjáró tevékenységek -2019

Termékeink és szolgáltatások: Átjáró bemutatkozás

 

Atjaro_10ev_4-

Az egyesület alapszabálya: Alapszabály -módosítótt-2023-

Beszámoló alább:

beszámoló -2023-EB00695218