folyóirat


ÁTJÁRÓ FOLYÓIRAT

Egyesületünk új folyóiratot indít, amelyhez egy blog is kapcsolódik! Napjainkra az egyes tudományágak, századok során végbement intézményesülésekor kijelölt merev határai halványultak és ezzel párhuzamosan természetesen kérdésfeltevéseik is folyamatosan módosultak. Így mára a kutatási kérdések megközelítését egy-egy tudomány(ág) által behatárolt látószögtől való eltávolodás, az abból való bátor kitekintés jellemzi. Az Átjáró ennek a látásmódnak kíván fórumot…