Politika és társadalom

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán alakult Jelenkortörténeti Műhely sorozatának második kötete jelenik meg a napokban. Az előző tanulmánykötethez hasonlóan most is egykori egyetemi hallgatók kutatásainak eredményei kerülnek itt publikálásra. Az idei könyvükben négy írás kapott helyett, amelyek közül három a szocialista korszak mindennapjainak érdekes és eddig ismeretlen részleteit tárja az olvasó elé.
Czetz Balázs az 1950-es években hatalmilag létrehozott ipari központok közül, egy kevésbé ismert bánya, Balinka mindennapjait igyekszik bemutatni. A Fejér megyei település mellett megálmodott és megalkotott ipari központ történetén túl, az itt letelepült bányászok életkörülményeivel is foglalkozott a szerző.
Ferenci Dóra, az utóbbi évtizedek történet- és társadalomtudományi kutatásainak egyik legújabb és legsikeresebb módszerét, az oral historyt használva gyűjtött össze élettörténeteket a Kádár-korszakból. Az 1949-ben és 1951-ben érettségizett egykori miskolci diákok visszaemlékezéseiből állt össze az a szöveg, amelyet a szerző elemzett.
Kunt Gergely írásában, az iskolában tartott nemzeti ünnepeket és a privát szféra örömnapjait vizsgálta elsősorban a Kádár-korszakban, abból a szempontból, hogy a korszak politikai hatalma hogyan próbálta azokat saját igényeinek megfelelően felhasználni.
Szűts István Gergely munkája jelenti a kivételt, hiszen az előzőekkel szemben nem a szocialista korszak, hanem a trianoni döntés társadalmi krízisének egyik szeletét vette górcső alá. A kutatás forrásaként egy olyan jegyzőkönyvet használt, amelynek kvantitatív alapú vizsgálatával az 1921-ben és 1922-ben Miskolcra érkezett és itt optálni kívánt menekültek társadalmi jellegzetességeinek alapmotívumait ismerheti meg az olvasó.
A Műhely továbbra is szeretne rendszeres publikálási lehetőséget biztosítani azoknak az egyetemistáknak és fiatal kutatóknak, akik a huszadik század Magyarországának társadalmi jellegzetességeit igyekeznek megismerni és megismertetni.

Czetz Balázs- Kunt Gergely (szerk.): A Jelenkortörténet útjai 2. Politika és mindennapok,
Miskolc, 2007.