„Civil műhely a miskolci fiatalokért” projekt

A projekt legfőbb, hosszú távú célja egy indulófélben lévő civil, szakmai műhely összekovácsolása, megerősítése, amely a civil és a tudományos (történeti és kulturális antropológiai, alternatív pedagógiai, muzeológiai, múzeumpedagógiai, dokumentumfilmes) szférában egyaránt képes összetett problémák kezelésében, komplex projektek keretein belül, együttesen, hatékonyan fellépni. Mindez bázisául szolgál a fiatal, szakmabeli kutatók, tanárok, civilek számára. A fiatalok (a saját és a partner szervezetek tagjai, egyetemi hallgatók, középiskolások) részvétele a műhelyben nem csak az utánpótlás, a friss erőt és lendület biztosítását szolgálja, hanem annak gerincét is képezi. A formálódó műhely kiemelten fontosnak tartja az idősebb, tapasztalt szakemberekkel (civil szervezetek munkatársai, kutatók), valamint a helyi egyetem tanszékeivel és más kulturális intézményeivel (Miskolci Galéria, Herman Ottó Múzeum) való együttműködést, szakmai konzultációt is.
A műhely megteremtésével (amely a közösségi tér egyik alap fóruma is) főleg távlati célunkat kívánjuk támogatni, erősíteni: Miskolc jelentsen perspektívát az itt élő fiatalok számára. A rendszerváltás óta folyamatosan jelen lévő, nagyarányú elvándorlás (külföldre, Budapestre, Dunántúlra és más keleti nagyvárosokba) helyett – a nem könnyű gazdasági helyzet ellenére – próbáljanak a városban jövőt tervezni. Mindehhez alapvető fontosságú, hogy mind szakmailag, mind az érdekérvényesítés, mind a művelődés terén tapasztalhassák a fejlődést, és úgy érezzék: van értelme itt maradni, Miskolc érdekes és vonzó hely, ahol a fiatalok is meg vannak szólítva, és részvételükkel, aktív közreműködésükkel formálható a város. A műhelyt egy hosszú távú és folyamatosan működő fórum megteremtésének céljával alapítottuk, amely szakmai és civil jellegű problémák megvitatását és megoldását, valamint további projektek, kutatások tervezését és lebonyolítását támogatja. A műhely folytonosságához szükséges a fiatalok bevonása (és toborzása) a programok lebonyolításához: az új jelentkezők folyamatosan csatlakoznak, biztosítva az utánpótlást, a frissítést.
A projekt az „Egyszer volt hol nem volt Acélváros” projekthez kapcsolódik, az ebbe bevont önkéntesekre (is) épülve: tagjainkra, egyetemi hallgatókra és középiskolásokra.
A fórum után kulturális program (felolvasóest, filmvetítés, koncert, zenés-táncos est) következik. Ennek nem csupán annyi a szerepe, hogy több fiatal érdeklődését kelthessük fel, hanem az, hogy erősítsük a közösségi élményt – a már bevont és a még csak érdeklődő, vagy arra tévedt fiatalok számára egyaránt.

Támogató: ESZA