MISKOLC KÉPEK, MISKOLC-KÉP II. – Konferencia és kerekasztal a Miskolci Galériában

Időpont: 2012. október 30., kedd 10 órától

Nézőpontok, kérdések és források Miskolc huszadik századi múltjának újragondolásához

*

Műhelybeszélgetés és kerekasztal

*

A Miskolci Galéria immár második alkalommal – a múlt évben megrendezett „Miskolci képek, Miskolc-kép I. Fotográfia és emlékezet” című szakmai vita folytatásaként – műhelybeszélgetést szervez, hogy egy asztal köré ültesse a különféle tudományterületeken dolgozó, s a maguk eszközeivel városunk közelmúltjával foglalkozó szakembereket. A konferencia szervezője Bán András és Kunt Gergely, a kerekasztal vezetője Kapusi Krisztián.

A találkozón és az eszmecserén túl a műhelybeszélgetés célja egy olyan közösségi emlékezeti tér megvalósításáról való elgondolkodás, amely tér a személyes és családi emlékezet felől közelítene a múlt felé, annak két-három generációnyi időintervallumát fogná át. Ez az elképzelés a várost kevésbé földrajzi egységként, sokkal inkább az együtt lakók közösségeként, tehát társadalmaként fogja fel. Az így elgondolt tér az ismerőstől tartana az ismeretlen felé, azaz a jelenből visszafelé a haladva ismertetné meg a látogatót a város múltjával, a lakosok a hét¬köznapjaira, életmódjára, kultúrájára koncentrálna.

*

A programról bővebben a Miskolci Galéria portálján:

http://miskolcigaleria.hu/index.php?pid=10288

vagy letölthető PDF-ben innen:

miskolci-kepek-miskolc-kep-ii