Felhívás: az Átjáró 5. száma

Az Átjáró folyóirat 5. száma a 100 évvel ezelőtt dúló Nagy Háború időszakának megidézésére invitálja olvasóit. A „Boldog békeidők” idillinek tekintett mindennapjai egyik pillanatról a másikra váltak semmivé az 1914. június 28-án Szarajevóban eldördült pisztolylövések után, amelyek a XX. század első nagy világégéséhez vezettek. A korabeli híradások alapján, a nagy tömegek szerte Európában ünnepléssel fogadták az egymást érő kölcsönös hadüzeneteket. Nem volt ez másképp a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia területén sem. A mozgósítás után, a katonákkal zsúfolt szerelvények elindultak a frontvonalak irányába, majd kezdetét vette a több mint négy évig tartó borzalom, amely nem csak Európa térképét rajzolta át. Egy olyan háború, amelyet addig még nem élt át az emberiség, vagy legalábbis nem maradtak fent nyomai a kollektív emlékezetben.

Forrás: Fortepan

Forrás: Fortepan

 

A centenárium kapcsán időszerűvé vált az I. világháború emlékeinek, hatásának értelmezése, újragondolása. Egy olyan eseményről zajlik diskurzus, amely a kommunikatív emlékezet időhatárának tartott 70 évnél korábban lezajlott. Napjainkban gyakorlatilag nincs esély arra, hogy személyes interakciókon keresztül kapjunk információt szemtanúktól, a történéseket átélt, megélt emberektől. A megismerésre és feldolgozásra lehetőséget kínáló források a levéltárak mélyén, a múzeumok tárlóiban, raktáraiban, a családi archívumokban levelezések, visszaemlékezések, naplók formáiban, fotógyűjtemények képein, az egykori harctereken a természet által jótékonyan elfedve, művészeti alkotásokban testet öltött manifesztumokként, korábban elkészült dokumentumfilmek kockáin, már megírt tanulmányok, regények lapjain viszont rendelkezésünkre állnak.

Az Átjáró folyóirat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az I. világháború emlékezetéről folyó diskurzust gazdagítsa egy tematikus számmal, amelyben helyet kapnak a személyes jellegű emlékek, visszaemlékezések bemutatását, elemzését tartalmazó írások mellett a Nagy Háború emlékezetkultúrájára, emlékezetpolitikájára reflektáló, átfogó gondolatok is. Leendő szerzőink számára a teljesség igénye nélkül, gondolatébresztő célzattal javasolunk néhány témát:

· Korabeli naplók, önéletírások, levelezések feldolgozása

· A személyes érzelemvilág bemutatása – a katona lelke a háborúban.

· A háború pszichikai következményei, traumák és gyász a frontvonalon és a hátországban

· Vallás és hitélet a fronton

· A nemzettudat, nemzeti identitás személyes megjelenése, alakulása a háborúban

· Az I. világháború emlékeinek helye és tere a múzeumokban

· Az I. világháború hősi emlékművei – emlékmű állítási folyamatok, emlékkultusz, zarándokutak

· A fényképezés szerepe az I. világháborúban – privát fotók, propaganda fényképek, stb.

· Gondolatok háború ihlette irodalmi alkotások kapcsán

· Háború és képzőművészet

· A Nagy Háború mozgóképeken – gondolatok dokumentum- és játékfilmekről.

· Az I. világháború csataterei napjainkban

Az Átjáró folyóirat 5. számának célja, hogy a 100 évvel korábbi eseményeket „testközelbe” hozza az olvasó számára. Elfogadva azt, hogy a történelem egy konstrukció, a – remélhetőleg – sokszínű írásokból kirajzolódik az az értelmezési horizont, amely segít az olvasónak az egykori események megismerésében, megértésében, megélésében. A tematikus számmal egyúttal emlékezünk azokra, akik átélték a világégés borzalmait, illetve arra a több millió embertársunkra, akik – különböző célok és érdekek mentén harcolva – maradandó testi és lelki sérüléseket szenvedtek, vagy a legnagyobb áldozatot hozva, életüket vesztették a háborúban. Csengjen fülünkbe a santayanai gondolat: „Aki a múltat elfelejti, arra ítéltetik, hogy újra átélje azt.”

Kéziratok leadásának határideje: 2015.10.30.